THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - Thiết Bị Y Tế Triệu Khang

THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - Thiết Bị Y Tế Triệu Khang

THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - Thiết Bị Y Tế Triệu Khang

THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - Thiết Bị Y Tế Triệu Khang

THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - Thiết Bị Y Tế Triệu Khang
THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - Thiết Bị Y Tế Triệu Khang

THIẾT BỊ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

MSSP: TK - ĐP
ĐÈN ĐỌC PHIM X-QUANG
0
MSSP: AGFA
PHIM X-QUANG
0
MSSP: ADX 4000
MÁY X-QUANG NHA KHOA
0
MSSP: SSD 1000
Máy siêu âm trắng đen loại để bàn
0
MSSP: DEXXUMT
Máy đo loãng xương toàn thân sử dụng tia X-quang
0
MSSP: SONOST 3000
Máy đo loãng xương
0
MSSP: SONOST – 2000
MÁY ĐO LOÃNG XƯƠNG GÓT CHÂN
0
MSSP: MINI - MEDICAL
Máy rửa Phim X-Quang
0
MSSP: LORAD M - IV
Hệ thống máy X-quang nhũ
0

Video clip

Hình ảnh tin tức

Đăng ký nhận mail từ triệu khang (Tất cả thông tin của bạn sẽ được bảo mật hoàn toàn)