THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM - Thiết Bị Y Tế Triệu Khang

THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM - Thiết Bị Y Tế Triệu Khang

THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM - Thiết Bị Y Tế Triệu Khang

THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM - Thiết Bị Y Tế Triệu Khang

THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM - Thiết Bị Y Tế Triệu Khang
THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM - Thiết Bị Y Tế Triệu Khang

THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM

MSSP: PLC-05
Máy ly tâm
0
MSSP: WOF - 50
Tủ sấy
0
MSSP: URO-DIPCHECK240E
Máy phân tích nước tiểu
0
MSSP: ABX Micros 60
Máy Huyết Học
0
MSSP: Lx-400
Kính hiển vi LABOMED LX - 400
0
MSSP: CXL
Kính hiển vi
0
MSSP: AE - 600N
Máy sinh hóa
0
MSSP: EBA 20
Máy ly tâm máu
0

Video clip

Hình ảnh tin tức

Đăng ký nhận mail từ triệu khang (Tất cả thông tin của bạn sẽ được bảo mật hoàn toàn)