THIẾT BỊ Y TẾ INOX - Thiết Bị Y Tế Triệu Khang

THIẾT BỊ Y TẾ INOX - Thiết Bị Y Tế Triệu Khang

THIẾT BỊ Y TẾ INOX - Thiết Bị Y Tế Triệu Khang

THIẾT BỊ Y TẾ INOX - Thiết Bị Y Tế Triệu Khang

THIẾT BỊ Y TẾ INOX - Thiết Bị Y Tế Triệu Khang
THIẾT BỊ Y TẾ INOX - Thiết Bị Y Tế Triệu Khang

THIẾT BỊ Y TẾ INOX

MSSP: TKS - EPX - 002
Sơn Epoxy phòng mổ
0
MSSP: TK-XTT001
XE ĐẨY TIÊM THUỐC
0
MSSP: TK-XCT001
XE ĐẨY CẤP PHÁT THUỐC
0
MSSP: TK-BTP001
BÀN TIỂU PHẪU
0
MSSP: TK-TDL001
TỦ BẢO QUẢN DƯỢC LIỆU
0
MSSP: TK-BC001
BĂNG CA CẤP CỨU
0
MSSP: TK-XVCDV
XE VẬN CHUYỂN ĐỒ VẢI
0
MSSP: TK-XDT
Xe đẩy thuốc
0
MSSP: TK-XVC
XE VẬN CHUYỂN ĐỒ DƠ/ SẠCH
0
MSSP: TK-GI-1T
GIƯỜNG BỆNH NHÂN 1 TAY QUAY
0
MSSP: TK-STD002
GIƯỜNG BỆNH NHÂN 2 TAY QUAY
0
MSSP: TK-GI-3T.
Giường cấp cứu 3 tay quay
0

Video clip

Hình ảnh tin tức

Đăng ký nhận mail từ triệu khang (Tất cả thông tin của bạn sẽ được bảo mật hoàn toàn)